Mededelingen inzake gegevensbescherming eGym

Bescherming van gegevens is een zaak van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. De bescherming en het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet liggen ons daarom na aan het hart. Om ervoor te zorgen dat u zich bij een bezoek aan onze aangeboden producten veilig voelt, nemen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de wettelijke voorschriften strikt in acht en willen wij u hierbij informeren over de wijze waarop we uw gegevens verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor het vergaren, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens in de zin van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens is eGym GmbH, Prannerstraße 2-4, 80333 München (in het vervolg eGym genoemd).

Als u een vraag of een wens hebt met betrekking tot gegevensbescherming bij eGym, neemt u dan contact op met ons op het volgende adres:

eGym GmbH
Prannerstraße 2-4
80333 München
Duitsland
Telefax: +49 89 921 31 05 99
E-mail: datenschutz@eGym.de

2. Betrokken diensten van eGym

Voor de volgende diensten van eGym GmbH geldt het hiernavolgende in verband met de gegevensbescherming:

  • de eGym trainingstoestellen (trainingsapparaten in een fitnessfaciliteit)
  • de eGym Fitness App (applicatie voor de smartphone van eindklanten, beschikbaar voor iOS (Apple) en Android (Google)
  • de eGym Trainer App (applicatie voor het geven van begeleiding voor fitnessfaciliteitfitnessfaciliteiten en personal trainers voor de iPad)
  • de eGym website (beschikbaar via www.egym.nl)
  • de eGym Studio Search (een platform waarmee eindklanten een voor hen geschikte fitnessfaciliteit kunnen vinden)
  • eGym Premium (een abonnementsvorm voor het toepassen van extra trainingsmethodes en voor het opstellen van een gepersonaliseerd trainingsplan op de eGym trainingstoestellen)
    Daarbij vallen onder het begrip „fitnessfaciliteit“ met name ook fitnessstudio’s, gezondheidscentra en praktijken van fysiotherapeuten.

3. Veiligheid van gegevens en versleuteling

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig (versleuteld) verstuurd. Dit geldt voor uw bestelling, maar ook voor uw gebruikers-login. Bij de communicatie tussen de eGym eindapparaten en de servers van eGym maakt eGym uitsluitend gebruik van TLS 1.0 tot en met 1.2 (Transport Layer Security). Er kan niet worden teruggegrepen op oudere versies. Dit geldt ook voor de toegepaste versleuteling (Cipher), die gebruik maakt van PFS (Perfect Forward Security). Ook werkt eGym uitsluitend met HSTS-procedures die minder dan een jaar oud zijn. Over het algemeen noemt men deze versleuteling ook wel “SSL” (coderingssysteem). Op deze manier zorgt eGym bij de overdracht van de gegevens voor de allerhoogste mate van veiligheid. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Toch kan niemand absolute bescherming garanderen. Alle servers waarop klantgegevens van eGym GmbH worden opgeslagen, bevinden zich binnen de Europese Unie / de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Vergaren, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

4.1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, en ook alle bestandsgegevens, die u ons bij de registratie en bij het inrichten van uw gebruikersaccount meedeelt; voorts ook de aan uw persoon toegeschreven inhoudelijke gegevens, in het bijzonder natuurlijk uw trainingsgegevens, die u in eGym beheert. Anonieme, statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze Web-shop vergaren en die niet of niet zonder onevenredige inspanningen met uw persoon in verband gebracht kunnen worden, vallen hier niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina’s van onze aangeboden diensten en producten bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina‘s van de eGym-shop bezoeken.

4.2. Vergaren, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens

Wij richten voor iedere gebruiker die zich hiervoor registreert een met een wachtwoord beschermde directe toegang (profiel) tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens in. Voor de activering van het profiel zijn een e-mailadres en een wachtwoord nodig.

Daarnaast kunnen verdere persoonsgegevens zoals bijv. trainingsdoelen, fitnessniveau, trainingservaring, lichaamsgewicht, lengte, trainingsfrequentie, favoriete trainingsdagen, lengte van een trainingsunit en ook de kenmerkende werkhouding worden ingevoerd. Iedere gebruiker kan daarnaast diverse sportieve activiteiten en ook trainingsoefeningen vastleggen. Wij wijzen u erop dat de bovenstaande gegevens optioneel zijn en dat u zelf kunt bepalen of, en in welke mate, u gegevens wilt opslaan .

Wanneer u een product koopt waaraan kosten verbonden zijn, worden in het kader van het koopproces voor de afwikkeling van het contract en voor de levering van het gekochte artikel voor- en achternaam, bankrelatie resp. creditcard-gegevens en ook het woonadres vergaard. Van alle geregistreerde gebruikers, die ingelogd op de apparaten van eGym in een fitnessfaciliteit trainen, worden automatisch de trainingsgegevens (zoals bijvoorbeeld de trainingsapparaten en gewichten) opgeslagen. Dit is nodig om het voor u mogelijk te maken uw trainingen te analyseren.

Wanneer u zich na de voltooide registratie en activering van uw profiel met het daarbij aangegeven e-mailadres op een eGym apparaat resp. bij een andere eGym Service in uw fitnessfaciliteit inlogt, wordt uw profiel aan deze fitnessfaciliteit toegewezen om gegevens met de fitnessfaciliteit uit te wisselen die voor de beschikbaarstelling van de eGym Services daar nodig zijn. Na bevestiging door de exploitant van de fitnessfaciliteit worden uw actuele stam- en trainingsgegevens (naam, e-mail-/contactadres, telefoonnummer, lijst van identificatie-chips (RFID), begin/einde lidmaatschap, foto, geboortedatum, geslacht, gewicht, lengte, informatie over bezoeken aan de sportschool (tijdstippen van in- en uitchecken, duur, bezoekfrequentie en trainingsintensiteit), instellingen van de apparaten, trainingservaring, -schema‘s, antwoorden op enquêteformulieren/uit fitness-checks, anamnese, resultaten van trainings- en fitnesstests, door het lid aangegeven wensen/opdrachten en gewenste alerts) uit de fitnessfaciliteit in uw profiel opgenomen, zodat u gebruik kunt maken van de desbetreffende functies. Ook hier beslissen de gebruikers zelf, in welke mate persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Een beslissende rol speelt hierbij de door de gebruiker gewenste manier van trainingsbegeleiding door de fitnessfaciliteit. Wanneer u niet langer wenst dat deze gegevens worden vastgelegd, kunt u in uw contract met de fitnessfaciliteit altijd voor deze optie kiezen. Hiertoe kunt u zich direct tot uw fitnessfaciliteit wenden.

De trainingsgegevens zijn in het kader van de overeenkomst tussen de fitnessfaciliteit en een gebruiker van eGym die daar lid is, ook voor de trainers van deze fitnessfaciliteit in te zien, voor zover zij door de fitnessfaciliteit daartoe geautoriseerd zijn. Dit maakt het voor de trainers mogelijk uw training te analyseren om bij een verkeerde of ongezonde training correcties te kunnen adviseren en ook om de training, indien gewenst, met het oog op de individuele fitnessdoelen verder te optimaliseren. eGym verplicht bij de verkoop van de eGym apparaten en de eGym Trainer App de desbetreffende fitnessfaciliteit dat deze zich aan de relevante bepalingen inzake de gegevensbescherming houdt en haar leden informeert over de wijze van functioneren van eGym en de gegevensbescherming bij eGym. Wanneer u niet wilt dat de trainers van uw fitnessfaciliteit toegang hebben tot uw gegevens, kunt u deze in het kader van uw contract met uw fitnessfaciliteit te allen tijde laten uitzetten. Hiervoor kunt u zich ook

Met behulp van de social features van eGym kunnen gebruikers hun prestaties vergelijken met die van vrienden en die van andere gebruikers van hun club. Zo kunnen zij elkaar motiveren. Om dit mogelijk te maken is in de ranglijst van de gebruiker de volgende informatie beschikbaar voor alle andere gebruikers van een club: de gebruikersnaam of eGym alias (voor zover geen gebruikersnaam opgegeven is, bestaat de eGym alias uit het deel van het e-mailadres voor het @-teken), de profielfoto, de eGym punten, afgeronde trainingseenhede, en of trainer en/of de gebruiker een eGym Premium gebruiker is. Deze informatie kan niet door derden worden ingezien via zoekmachines.
Gebruikers kunnen hun instellingen altijd wijzigen of een einde te maken aan de weergave van deze gegevens. Naast de ranglijst van de club kunnen gebruikers hun eigen fitnessteam oprichten door een vriendschapsverzoek te sturen naar andere gebruikers die u op basis van de gebruikersnaam, de eGym alias of de naam van de club kunnen identificeren) of door vriendschapsverzoeken van andere gebruikers te accepteren. Hierdoor kunnen verdere gegevens (meer bepaald afgewerkte trainingsmodules) worden gedeeld zoals informatie over geabsolveerde oefeningen en kunt u trainingssuccessen becommentariëren. Men kan informatie over de training ook delen met andere eGym gebruikers (bijvoorbeeld om feedback te ontvangen over de training) of op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Daarnaast kunt u de persoonlijke informatie ook delen met uw persoonlijke trainers.

Om de zoekfunctie op het platform Studiosuche.de te kunnen gebruiken moeten naam, e-mailadres en telefoonnummer opgegeven worden. Het telefoonnummer wordt gebruikt om een afspraak te regelen of zodat eGym verdere opvolging kan verzorgen of één van de clubs die gebruik gekozen heeft. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Voor zover een proeftraining wordt aangeboden in ruil voor een voucher die verdeeld werd in het kader van een actie voor nieuwe lidmaatschappen bij een club, behoudt eGym zich de mogelijkheid voor om van de gebruik een bewijs van lidmaatschap te vragen.

4.3. Kader voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens alleen in wettelijk toegestane gevallen (b.v. voor reclamepost of doelgroepspecifieke online reclame) of, wanneer u zich er uitdrukkelijk mee akkoord verklaard hebt, om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren (gepersonaliseerde reclame).

4.4. Double-Opt-In voor registratie en nieuwsbrief

Voor de registratie van nieuwe gebruikers en het versturen van de nieuwsbrief die deel uitmaakt van het aanbod van eGym, maken wij gebruik van de zogenaamde Double Opt-In-procedure, d.w.z. wij zullen u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toesturen wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u zich met het desbetreffende e-mailadres hebt aangemeld. Hiervoor sturen wij u dan een e-mail ter kennisgeving en verzoeken u door een link in deze e-mail aan te klikken te bevestigen dat u zich met dit e-mailadres hebt aangemeld. U kunt zich op ieder tijdstip voor de nieuwsbrief afmelden.

5. Vergaren, verwerken en gebruik van alleen anonieme of pseudonieme' gegevens

Om onze aanbiedingen continu te verbeteren en interessanter en gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van verschillende procedures op basis van anonieme of zogenaamde pseudonieme gegevens. Met de gebruikmaking van ons aanbod verklaart u zich akkoord met dit gebruik van uitsluitend anonieme en pseudonieme gegevens.

Een verband met uw concrete persoon bestaat bij dergelijke gegevens niet. Niettemin willen wij u ook hierover informeren en u tevens over uw recht informeren om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen bij gebruik van pseudoniemen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde vormgeving van telecommunicatie.

Concreet:

5.1 Cookies

Het accepteren van Cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik bij deactivering van de cookie-functie beperkt zou kunnen zijn.

Cookies zijn kleine bestanden, die op uw gegevensdrager opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het eind van de browser-sessie weer van uw vaste schijf gewist (session-cookies). Session-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de log-in-informatie over meerdere pagina’s aan te bieden.
Andere cookies blijven op uw computer staan en maken het voor ons mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Dit opslaan van deze cookie-gegevens helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u adequaat vorm te geven en maakt voor u het gebruik gemakkelijker, doordat bijvoorbeeld een bepaalde invoer van u zo opgeslagen wordt dat u deze niet voortdurend moet herhalen. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw vaste schijf opgeslagen en na de daarvoor staande tijd automatisch gewist.

In de door eGym gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daarmee niet met een bepaalde persoon en daarmee ook niet met u in verband te brengen. Bij activering van de cookie krijgt deze een identificatienummer toegewezen. Een verband leggen tussen uw persoonsgegevens met dit identificatienummer is nooit en te nimmer mogelijk en wordt niet gedaan. Uw naam, uw IP-adres of dat soort gegevens, die het mogelijk zouden maken de cookies met u in verband te brengen, worden nooit aan deze informatie gekoppeld. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij enkel en alleen “gepseudoniemiseerde” informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze shop zijn bezocht, welke producten bekeken zijn enz. Aan onze partnerondernemingen is het in een enkel geval toegestaan om in de boven beschreven vorm via onze website door middel van cookies gegevens te vergaren, te verwerken of te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor hieronder genoemde Web Analytics resp. Social Media Diensten. Verder worden op basis van een cookie-technologie gegevens voor de optimalisatie van onze reclame en van het complete online-aanbod verzameld. Ook deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de aanbiedingen. Uw gegevens worden nooit met de bij ons opgeslagen persoonsgegevens gekoppeld. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en services presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de via een clickstream-analyse verkregen informatie. Ons doel daarbij is ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk te maken en u reclame te presenteren die afgestemd is op uw interesses.

eGym maakt gebruik van een aantal partners die helpen het internetaanbod en de eGym-Website voor u interessanter te maken. Daarom worden bij een bezoek aan de eGym-Website ook cookies van partnerondernemingen op uw vaste schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke /permanente cookies, die na de tijd die daarvoor staat, automatisch gewist worden (zie hierboven). Ook de cookies van onze partnerondernemingen bevatten geen persoonsgegevens. Er worden enkel en alleen onder een User-ID pseudoniem gegevens vergaard. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u bekeken hebt, of er iets gekocht is enz. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook nog verder dan de eGym Website informatie over welke pagina’s u voorheen bezocht heeft of voor welke producten u bijvoorbeeld interesse hebt gehad, om u zo de reclame te kunnen laten zien die zo goed mogelijk op uw interesses is afgestemd. Deze pseudonieme gegevens werden nooit met uw persoonsgegevens gekoppeld. Ze hebben uitsluitend ten doel het voor onze reclamepartners mogelijk te maken u met reclame te benaderen die u ook inderdaad zou kunnen interesseren.

In uw browser kunt u instellen dat opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee instemt. Wanneer u alleen de eGym-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u in uw browser de optie “cookies van derden aanbieders blokkeren” kiezen. In de regel wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie getoond hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitzetten. Wij raden u aan om bij samen gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat zij cookies en flash cookies accepteren, na beëindiging telkens volledig af te melden.

5.2 Server-Log-bestanden

Iedere keer dat u op de pagina’s van eGym komt, worden er gebruiksgegevens door de desbetreffende internetbrowser verzonden en in reportbestanden, zogenaamde Server-Logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen gegevenssets bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het oproepen, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, Referrer-URL (herkomst-URL, van waaruit u op de eGym Website bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, en ook informatie over producten en versies van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden de IP-adressen dusdanig gewijzigd dat de gedetailleerde gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden niet of slechts met een onevenredig grote inzet van tijd, kosten en arbeidskracht met een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon in verband gebracht kunnen worden. De Logfile-gegevenssets evalueren wij in geanoniemiseerde vorm om ons aanbod op www.eGym.de verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, sneller fouten op te sporen en te verhelpen en servercapaciteiten aan te sturen.

5.3 Web Analyse Tools

Om ons aanbod telkens te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde analytics-technologieën. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics, Google AdWords (remarketing), Smartly, Appsee Analytics, Crashlytics en Hockeyapp.

Concreet:

5.3.1. Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). eGym gebruikt de Google Analytics functionaliteit “User ID” op alle platforms van de eGym website/ mobiele website, de eGym Fitness App en de Trainer App om pseudonieme informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Dat gebeurt zowel lokaal als ook globaal en stelt ons in staat om de eGym diensten te analyseren en te verbeteren. In detail:

eGym websites / mobile website
Google Analytics gebruikt “cookies”, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van ons aanbod door Google mogelijk maakt. De door de cookie geregistreerde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid is met de code “gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom op ons initiatief door Google enkel en alleen in verkorte vorm geregistreerd. In geval van activering van de IP-masking op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zich aangesloten hebben bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Google zal de genoemde informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapportages over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gekoppelde diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Verzending van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opgedragen gegevensverwerking plaats. In geen geval zal Google uw gegevens aan andere door Google geregistreerde gegevens koppelen. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. Nadere informatie over Google Analytics en gegevensbescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

eGym apps:
Gegevens over het gebruik van de app worden verzameld bij het downloaden, het installeren en het gebruik van de app op een mobiel apparaat. Dit betreft de volgende gegevens: gegevens over het toestel, geografische gegevens (als dit op het mobiele apparaat is ingesteld) of het besturingssysteem van het apparaat (iOS, Android) alsmede geaggregeerde gegevens over het gebruik van de app. Een identificatiesleutel maakt het mogelijk om individuele gebruikers van de app te herkennen. De inloggegevens van gebruikers worden niet opgeslagen of verwerkt. De analyse van het gebruik van de app stelt ons in staat om onze dienst te verbeteren, om nieuwe features te ontwikkelen en om de klantgerichtheid van eGym te optimaliseren. De mobiele gegevens die met Google Analytics worden verzameld en de identificatiesleutel worden niet gecombineerd of geassocieerd met andere gegevens van Google. Door het kiezen van de opt-out functie, die direct in de app-instellingen van het mobiele apparaat geïntegreerd is, kan men de verwerking van gegevens uitsluiten. Bij apps op mobiele apparaten van Apple (iOS besturingssysteem) kan men de opt-out functie van het gebruikersaccount vinden in de algemene app instellingen (eGym fitness app/ trainer app). Bij apps op mobiele apparaten met het besturingssysteem Android kan men de opt-out functie vinden in de profiel instellingen van de app. Wij maken u erop attent dat het kiezen voor de opt-out functie ertoe kan leiden dat niet alle functies van de app in hun hele omvang gebruikt kunnen worden.

5.3.2. Google AdWords (Remarketing)

Wij gebruiken ook de remarketing functionaliteit van de Google AdWord dienst. Google AdWords is een online advertentiedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Door het gebruik van de remarketing functionaliteit kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google Display Netwerk advertenties aanbieden (“Google advertenties” op Google of op andere websites) gebaseerd op persoonlijke interesses van die gebruikers. Dit is gebaseerd op een analyse van de interactie van de gebruiker met de website, bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde diensten of aanbiedingen, om zo de gebruiker na het verlaten van de website advertenties te kunnen aanbieden in lijn met persoonlijke interesses. Hiervoor plaatst Google een nummer, ook bekend als “cookie”, in de webbrowser van gebruikers die diensten van Google gebruiken of websites bezoeken binnen het Google Display Netwerk. Deze bezoeken worden in de cookie opgeslagen. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de USA en wordt daar opgeslagen. Wij maken u erop attent dat Google AdWords (remarketing) op deze website uitgebreid is met de code “gat._anonymizelp();” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (IP-masking). Op ons initiatief wordt uw IP-adres daarom door Google alleen in afgekorte vorm verzameld. Als u IP-anonymisering heeft geactiveerd op deze website, dan wordt het IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of een andere lidstaat van de Europese Economische Zone en pas dan verzonden naar de Verenigde Staten. Slechts in bijzondere gevallen zal het hele IP adres aan een server van Google in de Verenigde Staten worden verzenden en daar worden afgekort.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen; wij maken u erop attent dat dit ertoe kan leiden dat u niet alle functies van de website in hun volle omvang zal kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u in uw webbrowser op interesses gebaseerde advertenties deactiveren op Google en ook op interesses gebaseerde Google-advertenties op andere websites (binnen het Google Display Netwerk) door u af te melden op www.google.nl/settings/ads (en daar te klikken op “afmelden”). U kunt ook kiezen voor een opt-out van op interesses gebaseerde advertenties op http://www.networkadvertising.org/choices/?partnerI=1//Cookies. Voor deze opt-out moet u een opt-out cookie opslaan op uw computer.
http://info.yahoo.com/privacy/us/analytics/details.html.

5.3.3. Smartly

eGym maakt voor het opstellen en het gebruik van advertenties op Facebook en Instagram gebruik van de tool Smartly.io. Dit is een service van Solutions Inc., dat gevestigd is aan de Itämerenkatu 1 in 00180 Helsinki, Finland. Zodra een gebruiker door op een advertentie van eGym op Facebook of Instagram te klikken naar eGym Studio Search wordt geleid, worden de volgende gegevens aan Smartly overgedragen: 1) de advertentie-ID van Facebook en 2) het tijdstip waarop op de advertentie in Facebook is geklikt. Daarnaast wordt informatie over de browser (bijvoorbeeld de user agent) op verzoek aan Smartly doorgegeven. Nadere informatie over de bescherming van gegevens bij Smartly.io zijn overigens te vinden via https://www.iubenda.com/privacy-policy/543561/legal.

5.3.4. Appsee Analytics Service

Appsee Analytics Service is een toepassing van Shift 6 Ltd., gevestigd aan 3 Menorat Hamaor Street in Tel Aviv, Israël, waarmee het gedrag van gebruikers bij mobiele applicaties herkend en geanalyseerd wordt. eGym past Appsee toe in de Fitness App en de Trainer App, waarmee het gedrag van de gebruikers binnen de apps wordt geanalyseerd, om op die manier de oorzaken van fouten te vinden en de ervaring van de gebruikers constant te verbeteren. Daarbij worden gegevens van activiteiten, dus het aanraken, scrollen of de gebruikersinteracties verzameld en opgeslagen. Ook wordt er geen enkele koppeling met andere door de gebruiker op zijn smartphone geïnstalleerde apps gemaakt. Nadere informatie over de bescherming van gegevens bij Appsee zijn overigens te vinden via: http://www.appsee.com/legal/privacypolicy.

5.3.5. Andere op tracking gebaseerde analyses

Daarnaast maakt eGym voor zijn smartphone-applicaties gebruik van Crashlytics,een dienst van Twitter Inc., gevestigd aan 1355 Market Street, Suite 900 in San Francisco, CA 94103, in de Verenigde Staten, en van HockeyApp, een dienst van Bit Stadium GmbH, die gevestigd is aan de Konrad-Zuse-Straße 1 in D – 85716 Unterschleißheim, in Duitsland. Deze beide diensten ondersteunen de verbetering en de correctie van fouten van de applicaties door anonieme gebruikersgegevens op te vangen en op te slaan. Meer informatie over deze diensten vindt u via
https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf respesctievelijk via [http://hockeyapp.net/privacy>http://hockeyapp.net/privacy).

5.4. Gebruik van Social Media Plugins

Bij onze aanwezigheid op het internet maken wij gebruik van Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt (“Facebook”). De Plugins zijn gekenmerkt door een Facebook-logo of via de toevoeging “Facebook Social Plugin”. Wanneer u een website van ons oproept, die een dergelijke Plugin bevat, zorgt uw browser voor een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook direct naar uw browser verstuurd en door de browser aan de website gekoppeld. Door de koppeling van de Plugin krijgt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van ons op het internet hebt opgeroepen. Bent u op Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u interactief met de Plugins bezig bent, bijvoorbeeld door op de “Like”-button te drukken of commentaar te geven, wordt de desbetreffende informatie van uw browser rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Doel en omvang van het vergaren van de gegevens en de verdere verwerking en gebruikmaking van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten dienaangaande en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden in de mededelingen van Facebook over gegevensbescherming. Wanneer u niet wilt dat Facebook via onze aanwezigheid op het internet gegevens over u verzamelt, moet u voordat u ons op het internet bezoekt, uitloggen bij Facebook. Ook wanneer u niet bij Facebook aangemeld bent, worden van websites met actieve Facebook-elementen gegevens naar Facebook verstuurd. Facebook plaatst telkens wanneer de website wordt opgeroepen een cookie met een identificatie, die twee jaar geldig is. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een Facebook-server ongevraagd meestuurt, zou Facebook daarmee in principe een profiel kunnen aanmaken, welke webpagina’s de bij het identificatieteken behorende gebruiker opgeroepen heeft. En het zou dan ook mogelijk zijn, dit identificatieteken later – bijv. wanneer u zich later weer op Facebook aanmeldt - ook weer aan een persoon koppelen. Wanneer u niet wilt dat Facebook via deze cookies gegevens over u verzamelt, kunt u in uw browser-instellingen de functie “cookies van derden aanbieders blokkeren” kiezen. Dan stuurt de browser bij ingebedde inhouden van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling werken echter behalve de Like-button eventueel ook andere functies die niet alleen voor deze pagina gelden, niet meer.

6. Aanmelden via Facebook Connect

Wij bieden u de mogelijkheid om u in plaats van via uw gebruikersaccount aan te melden via uw Facebook-profiel. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, u beschikken over een actief Facebook-account. Facebook is een sociaal netwerk van Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland.
U moet in dit geval eerst uw Facebook-account aan uw eGym-profiel koppelen. Hiertoe gaat u onder uw eGym profielinstellingen naar de tab „Apps“. Door onder Facebook op „verbinden“ te klikken, wordt u rechtstreeks doorgeleid naar Facebook, waar u gevraagd wordt om bij Facebook in te loggen, als u niet al op dat moment bij Facebook bent ingelogd. Als u geen gebruiker bent van Facebook zal u worden gevraagd om een Facebook-account aan te maken.

Daarna wordt u gevraagd om eGym toegang te verlenen tot de volgende Facebook-profielgegevens: openbaar profiel (naam, profielfoto, geslacht, taal, leeftijdscategorie, land, publieke informatie), lijst van vrienden, e-mail adressen, verjaardagen en huidige woonplaats. Als u het gebruik van deze gegevens toestaat, worden de door u opgegeven gegevens in uw eGym-profiel overgenomen. Tot slot vraagt eGym u om toestemming, op uw Facebook-profiel posts voor u te mogen publiceren. Deze toestemming is vereist om uw trainingsresultaten op uw tijdlijn op Facebook te kunnen plaatsen. Wij wijzen u erop dat eGym daardoor niet automatisch posts op uw Facebook-profiel kan publiceren, maar dat u bij iedere post zelf kunt beslissen of deze gepubliceerd moet worden of niet. Bovendien kunt u zelf kiezen, welke gebruikers van Facebook deze optioneel gepubliceerde gegevens mogen zien. Zodra de koppeling is geslaagd, gaat u automatisch weer terug naar uw eGym profiel en krijgt u een melding te zien waarin staat dat de koppeling succesvol is geweest. U kunt de koppeling aan uw Facebook-profiel door de bijbehorende instelling in uw Facebook-profiel te allen tijde wissen. U kunt deze koppeling ook binnen uw instellingen in uw eGym profiel (zie boven) weer ongedaan maken.
eGym zal uw Facebook inloggegevens niet opslaan. Er zullen geen andere Facebook-profiel gegevens worden verwerkt dan hier boven vermeld.
U kunt altijd en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van de genoemde gegevens die door Facebook aan eGym bij het maken van een gebruikersaccount worden verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail aan datenschutz@egym.de.

7. Uw recht op informatie, correctie, blokkering/wissen, Informatieverplichtingen

Volgens de Duitse wet over de bescherming van gegevens en de [Duitse] wet over de telecommunicatie hebben onze gebruikers o.a. recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens, en ook eventueel recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens.

De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om te waarborgen dat persoonsgegevens niet aan derden worden afgegeven, verzoeken wij u om uw aanvraag voor informatie met een identificatie van uw persoon die geen ruimte voor twijfels laat en met een bewijs van uw identiteit (bijv. een kopie van uw legitimatiebewijs, waarbij die hiervoor niet vereiste gegevens zwart gemaakt dienen te zijn) aan ons te sturen.

Wissen van uw persoonsgegevens vindt plaats wanneer de gegevens voor het bereiken van het met het opslaan ervan beoogde doel niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is. Wij wijzen erop dat uw recht op wissen van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen tot bewaring, waaraan wij ons moeten houden, beperkt kan zijn.

Daarnaast kunnen rechtbanken, met strafvervolging belaste overheden of andere wettelijk bepaalde instanties op wettelijke gronden gegevens oproepen of informatie opeisen.

8. Instemming en recht op bezwaar

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken dat volgens wettelijke bepalingen uw instemming vereist, zullen wij u altijd om uw uitdrukkelijke instemming vragen en uw instemming schriftelijk vastleggen.

Wanneer wij u wat dit betreft om uw instemming vragen, gebruiken wij de volgende formulering:

“[_] informeer mij a.u.b. per e-mail over acties en aanbiedingen van eGym. Afmelden is te allen tijde mogelijk.
Ik kan het gebruik van mijn gegevens voor markt- en meningsonderzoek of advertentie te allen tijde bij eGym kosteloos weerspreken. eGym verkoopt jouw gegevens niet aan adreshandelaren of andere bedrijven”

Zoals wij u reeds meedeelden, kunt u uw eenmaal betuigde instemming te allen tijde herroepen en/of in de toekomst bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens.

Voor het herroepen van een instemming of voor een bezwaar volstaat een eenvoudige mededeling aan ons. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere Nieuwsbrief een link om u af te melden voor de Nieuwsbrief.

Houdt u er rekening mee dat in geval van bezwaar tegen het gebruik van bepaalde gegevens de levering van diensten en/of producten in het kader van het aanbod van eGym onmogelijk kan worden. Graag staan wij voor uw vragen hierover ter beschikking.Privacy-instellingen